Fløylia leilighet 1-6 - trinn 7

← Tilbake til boliger

Fløylia leilighet 1-6 - trinn 7

Tromsdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 190 000

43 m²

1 soverom

Nydelig 2-roms beliggenhet på rekke i front * Ferdigstillelse november -23 * Transport av kjøpekontrakt

Prisantydning:

kr 3 190 000

Omkostninger:

kr 35 818

Totalpris:

kr 3 225 818

Felleskostnader/mnd:

kr 1 675

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

43 m²

Bruksareal:

43 m²

Soverom:

1

Rom:

2

Etasje:

1

Byggeår:

2023

Tomt:

2734 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Her er muligheten for deg til å flytte inn i en helt ny leilighet allerede i november.

Vestvendt 2-roms i 1. plan med utgang til solrik markterrasse. Leiligheten får et flott flislagt bad. Det leveres 3-stavs eikeparkett i stue, kjøkken, gang og soverom. HTH kjøkken. Kjøkkenet leveres med integrerte hvitevarer fra Electrolux. Hvitevarepakken inneholder: stekeovn, induksjon koketopp, oppvaskmaskin og kjøleskap, ferdig montert og tilpasset kjøkkenet ditt.

Leiligheten er ca. 43m2 BRA. I tillegg er markterrassen på ca. 11m2.

Salget er et "transportsalg" av eksisterende kjøpekontrakt på leilighet 1-6 i byggetrinn 7. Det er rettighetene og pliktene i opprinnelig kjøpekontrakt som overtas av kjøper.

Mer info kan du også finne på www.floylia.no eller kontakt megler på 92646444!

Beliggenhet

Fløylia ligger på fastlandssiden ca 6 minutter med bil fra Tromsø sentrum i ett rolig og barnevennlig bo område.
Beliggenheten gir de fleste boligene en nydelig utsikt over sjøen og fjellene mot vest. Her kan du boltre deg med flotte friarealer ved sjøen og Fløya med sine mange turstier. Fløylia er unikt med tanke på den daglige hverdagslogistikken med bussavgang hvert 20. minutt og hvert 10. minutt i rushtiden, og med barnehage, nærbutikk og treningssenter i boligområdet under planlegging. I tillegg er Pyramiden kjøpesenter, barneskole og fritidstilbud innen kort avstand med den lite trafikkerte Solstrandvegen som ferdselsåre.

Innhold

1. etasje: Stue/kjøkken, soverom, bad/wc/vask og entre.

Det medfølger utvendig sportsbod.

Tomt

Felles tomt i sameie. Tomtearealet er oppgitt som ca. Avvik kan derfor forekomme i endelig areal, ifølge utbygger. Grøntarealene avrettes på stedlige masser og tilsås. Videre drift av beboerne. Det tas forbehold om stedlig terreng tilpasninger. Adkomister og parkering opparbeides med asfalt og betongstein. Postkasser etableres samlet på vegg. Nedgravd renovasjonscontainer og nærlekeplass. Nærlekeplass søkes plassert på sørsiden av BK26, men det tas forbehold pga. kommunale krav om at det kan bli stilt krav om lekeplass i grøntområde mellom Bk25 og BK26. Utomhus kan ferdigstilles etter overtakelse av boligene. Kjøper gjøres oppmerksom på at endringer i planlagt utbygging kan forekomme. Det vil pågå
byggeaktivitet i området frem til Fløylia er ferdig utbygd med de ulemper det kan medføre

Byggemåte

Se komplett leveransebeskrivelse i forbindelse med prosjektet. Dette ligger vedlagt komplett salgsoppgave.

Standard

Komplett leveransebeskrivelse ligger vedlagt salgsoppgaven og viser leveranse på de ulike rom.
Her følger utdrag av rom-leveranse for boligtypen:

Entre
Flislagt gulv i mørk grå 30x30. Veggene og himling er sparklet og malt gips. Elektro NEK-400. ENØK takbelysning. Sikringsskap og lavspentskap fiber. Varmekabel med termostatstyring. VVS Takhengt ventilasjonsaggregat balansert. Garderbe i entre kan leveres som tilvalg.

Bad:
Flislagt gulv 60x60, 30x60 på vegg og i dusjnisje 10x10. Flisene leveres i lys grå. Himling er lakkerte metalkassetter. Belysning
NEK-400, Downlights i tak 4 stk. Varmekabel med termostatstyring. Egne dobbelstikk til vaskemaskin og tørketrommel. Hvit vegghengt toalett. Dusjvegger 90x90, dusjgarnityr i dusjnisje. Hjørnesluk. Baderomsinnredning med skuffer og speil med lys. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Rør-i-rør skap. Baderommene leveres som prefabrikkert badekabin.

Soverom:
Gulvet leveres i hvitpigmentert 3-stavs eikeparkett lakkert matt og sparklet og malt gips på vegger. Himling er hulldekke elementer hel sparklet og malt med synlig v-fuge. Belysning NEK-400, ENØK takbelysning. Garderobe kan bestilles som tilvalg.

Stue/kjøkken:
Gulv leveres hvitpigmentert 3-stavs eikeparkett, lakkert matt. Sparklet og malte gips vegger. Listefri utførelse i overgang vegg/tak. Himling er hulldekke elementer, hel sparklet og malt med synlig v-fuge. Belysning NEK-400, ENØK takbelysning. TV/datauttak.

HTH-kjøkken som egen leveranse. Elektro etableres iht. kjøkkenleveranse. VVS etableres iht. kjøkkenleveranse. Plasma Made
luftfilter. Varmtvannsbereder 120 l i kjøkkeninnredning. Kjøkken med integrerte hvitevarer iht. kjøkkentegninger fra HTH. Utgang til terrasse fra stue.

Terrasse:
Gulvet er trykkimpregnert treverk. Spilevegg mot nord. Belysning spike
utelys m/dobbelstikk.
Det leveres ikke garderobeskap med boligene.

Oppvarming

Balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Ventilasjonsaggregat plasseres i himling i entré. Ventilasjonsrør føres skjult i himling. Noe utkassing eller nedsenking kan være nødvendig.

Varmekabler på flislagte gulv i bad og entré. Øvrig oppvarming er kundens egen levering.

Parkering

Felles parkeringsområde for gjester. Det medfølger ikke spesifisert parkering til leiligheten.

Boligselgersforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring, da salget er transport av kjøpekontrakt.

Overtakelse

Ifølge siste informasjon planlegges overtakelser november 2023. Det understrekes imidlertid at slik informasjon ikke er å anse som et varsel om overtakelse og at det ikke er bindende for selger og utbygger.

Utbygger skal sende en skriftlig orientering til Kjøper om forventet tidspunkt for overtakelse av Boligen ca. 2 måneder før forventet overtakelse, samt ved enhver vesentlig endring i tidligere angitt tidspunkt for forventet overtakelse. Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt. Endelig overtakelse vil bli varslet med 2 ukers skriftlig varsel. Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor utbyggers kontroll har utbygger krav på fristforlengelser jfr. Buofl. §11. Utbygger skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse. Kjøper kan ikke motsette seg at overtakelse skjer tidligere enn 12 måneder fra byggestart forutsatt at varslingsfristene er
overholdt. Utbyggeren skal skriftlig varsle om dette minimum 2 måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Kjøpere aksepterer at informasjon og varslinger fra utbygger kan sendes elektronisk pr. e-post.

Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt til
megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse ikke foreligger. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse av boligen ikke kan nektes av kjøper selv om utomhus arealer og eventuelt noe av ytre kledning m.m. ikke er ferdigstilt. Forutsetningen er imidlertid at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse for boligen. Uferdig arbeid anmerkes i overtakelsesprotokollen på overtakelsesbefaringen. Alle boliger overtas i ryddig og rengjort stand (bygg vask).

Sentrale lover

Salget av selve kontraktsposisjon reguleres av kjøps- og avhendingsloven, mens den kontrakten som faktisk transporteres vil være regulert av Bustadoppføringslova.

Kontraktsposisjonen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Kjøper inntrer i kjøpekontrakt "oppføring av nybygg". Kontrakten som transporteres reguleres av bustadoppføringslova:
Avtaleforholdet er da underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03. juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter
bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende: Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og materialbruk. Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Opprinnelig prospekt m/ leveransebeskrivelse - kjøpsopplysninger - romleveranse - Omtale om prosjektet.
Kjøpekontrakt under transport mellom Veronica Mathisen og utbygger.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Hage
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng

Felleskostnader inkluderer

Seksjonseierne må betale fellesutgifter til dekning av sameiets drifts- og vedlikeholdskostnader. Stipulerte felleskostnader er beregnet å være fra kr 1.675,- til kr 3.276,- avhengig av størrelse, og inkluderer i tillegg til drift og vedlikehold av fellesarealene innenfor BK25, også kollektiv internett/TV avtale og fremtidig innbetaling av kontingent til velforeningen. Fellesutgiftene er ikke endelig beregnet, og er foreløpig basert på erfaringstall Bonord har, hvor noen kostnader fordeles flatt, og andre etter sameiebrøken eller annen fordelingsnøkkel fastsatt i sameiets vedtekter. I disse inngår ikke utgifter som normalt betales av
den enkelte boligeier, som eget strømforbruk og kommunale avgifter. Dersom BK25 og BK26 slås sammen til ett sameie vil felleskostnadene kunne bli redusert.

Omkostninger

Kjøpet er å anse som en transport av kontraktposisjon. Dette innebærer at selger overfører sin rett til leiligheten, ihht til inngått kjøpekontrakt. Prisantydningen i annonsen er den samlede prisen (Kjøpesum i kontrakt som skal transporteres + vederlaget selger skal ha for å selge rettigheten).

Kjøpesum til utbygger: Kr. 2.990.000,-
Vederlag selger: Kr. 200.000,-
SUM prisantydning: Kr. 3.190.000,-

Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr 585,-
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk) kr 585,-
Attestgebyr (pr stk) kr 204,-
Startkapital velforeningen kr 2 000,-
Etableringsgebyrer sameie m.m. kr 10 355,-
Tilknytningsavgifter/anleggsbidrag kr 12 500,-
Omkostninger i alt kr 26 229,-

I tillegg til ovennevnte omkostninger skal det betales dokumentavgift til
staten. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomteverdien på
tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er
dokumentavgiften antatt å bli kr. 223,- per kvm BRAs for leiligheten.
Det vises til prislisten for omkostninger for den enkelte leilighet. Det tas
forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. En slik endring
belastes/godskrives kjøper.

Kjøper gjøres for øvrig oppmerksom på følgende:
Det må videre påregnes at det for alle boenheter vedtas innbetaling
av 5 x månedlig felleskostnad per eierseksjon i sameiet som
oppstartskapital for sameiet. Dette er ikke å anse som omkostninger
ved kjøpet, og blir fakturert av forretningsfører Bonord til den enkelte
seksjonseier ved overtagelse av boligen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 18
 • Bruksnr: 760
 • Kommunenr: 5401
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Stue 2-roms leiligheter
Stue 2-roms leiligheter
Bad
Bad
2-roms
2-roms
Visningspåmelding
Visningspåmelding
2-roms
2-roms