Grønåsveien 473

← Tilbake til boliger

Grønåsveien 473

Storsteinnes

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 369 000

163 m²

3 soverom

Landbrukseiendom på 446daa med tidl. sauedrift! | Redskapshus | Fjøs | Eget fiskevann

Prisantydning:

kr 5 369 000

Omkostninger:

kr 150 445

Totalpris:

kr 5 519 445

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Gårdsbruk/Småbruk

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

144 m²

Bruksareal:

163 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

3

Byggeår:

1965

Energimerking:

F

Tomt:

446736 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 505 722

Kort om eiendommen

Velkommen til Grønåsveien 473!
Gårdsbruk som totalt har plass til 240 vinterfôra sau.
Eneboligen fremstår pen med utsikt over Josefvatn med sørvendt veranda og gode solforhold.
3 soverom av god størrelse, og åpen løsning mellom stue og kjøkken med mange møbleringsmuligheter.
Egen "arbeidsinngang" til huset, samt kjeller med lagringsmuligheter.
Driftsbygning med rundbuehall, samt to mindre rundbuehaller på eiendommen. Redskapshus med kjeller.
Eiendommen strekker seg opp mot Fugltinden, og har blant annet eg lite fiskevann. Dyrket mark mellom Grønåsveien og Josefvatn.
Driftsbygninger er ikke inkludert i tilstandsrapport eller i areal på Finn, se vedlagt landbrukstakst for mer informasjon om landbruksdelen.

Kontakt megler for mer informasjon!

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca. 9 km fra Storsteinnes i retning Malangen. Tunet på eiendommen har meget pen beliggenhet og gode utsikts -og solforhold.

Tomt

opparbeidet med gruslagte veier, diverse beplantninger, plenareal og
biloppstillingsplass.

Bebyggelse

Gårdsbruk og eneboliger i området.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1965. Grunnmur av betong og lettklinkerblokker. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Krypkjeller (uvisst). Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Varmepumpe samt peisovn i stue. Elektrisk oppvarming. Naturlig ventilasjon.
Enebolig over 3 etasjer bestående av:
Kjeller: Vaskekjeller.
1. etasje: Entre, bad, soverom, kjøkken og stue. Utgang fra stue til terrasse.
Loftsetasje: 2 soverom.
SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 4%.
TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 41%.
TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 53%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 2%

Følgende punkter har i tilstandsrapport fått tilstandsgrad 3(TG3):

Ildsteder inne i boligen: Ubrennbar plate under ildsted har ikke tilstrekkelig størrelse. Forholdet kan føre til at glør og gnister treffer brennbart materiale/gulvet når ildstedet brukes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.

Grunnmur - helhetsvurdering:TG3: Horisontale sprekker observeres på vegger, og er med høy sannsynlighet oppstått grunnet jordtrykk fra utsiden. Eksakt årsak er ukjent. Ukjent om forholdet fortsatt er i utvikling. For å danne seg et mer komplett bilde av årsak og skadeomfang, bør det gjøres ytterligere undersøkelser for å avdekke årsak og skadeomfang. Tiltak og kostnader for utbedringer må påregnes. TGIU: Byggegrunnens oppbygning er ukjent. TGIU: Deler av grunnmuren er ikke tilgjengelig for undersøkelser på grunn av utvendig platekledning. Ytterligere undersøkelser anbefales. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000

Følgende punkter har i tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 (TG2):

Bad helhetsvurdering: TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og avvik fra gjeldende forskrifter. Lokalfall og fallforhold med tanke på lekkasjesikkerhet er mindre enn hva som ideelt anbefales. Baderomsplater er ikke montert iht. monteringsanvisning. Det er ikke benyttet bunnlist i våtsone. Overgang mellom baderomsplate og vegg er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt. Det registreres åpninger rundt vannrøret til servanten og tettesjiktet i gulvet. Gulvet er flatt/ingen fall på gulvflater. Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Ved hulltaking ble det observert asfaltpapp i veggen mot våtsone, løsningn mot våtrom er ikke ideelt anbefalt og forholdet burde holdes under oppsikt. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på våtrommet usikker. Tiltak bør påregnes. Til informasjon: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument i tilstøtende rom til våtsone. Målingen gir et øyeblikksbilde av forholdet inne i konstruksjonen. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Relativ fuktighet ble målt til 50,4 prosent, ved 23,9 celcius.

Kjøkken helhetsvurdering: TG 2 er valgt på hele kjøkkenet på grunn av høy slitasjegrad, og med tanke på alder på røropplegg/andre tekniske installasjoner. Restlevetiden på komponenter på kjøkkenet er usikker.

Øvrige rom - annet: Deler av etasjen har skråtak som i praksis er en lukket konstruksjon, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader.

Kjeller helhetsvurdering: Hulltaking er ikke utført med bakgrunn i at gjeldende vegg/grunnmur er av mur/betong. Synlige fuktmerker på vegger/gulv er registrert. Overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument ble gjennomført, og det ble registrert forhøyede verdier. Det kan derfor ikke utelukkes at det er fukt/fuktoppsug i grunnmuren. Avleiring av salt/kalkutslag observeres på grunnmur/gulv mot grunn (dette vurderes å være et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen, og tyder på svakheter med dreneringen).
Eksakt årsak er ukjent, men problemer med dreneringen vurderes som en sannsynlig medvirkende årsak. Ukjent om forholdet fortsatt er i utvikling. Forholdet bør holdes
under oppsikt. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Krypekjeller helhetsvurdering: Basert på byggemåten vurderes det til at det er krypkjeller under deler av boligen. (det råder en viss usikkerhet rundt dette). Krypekjelleren har ingen inspeksjonsmulighet. Konstruksjonen har erfaringsmessig vist seg skadeutsatt og derfor med høy risiko. Det anbefales å etablere inspeksjonsmulighet for å kunne
besiktige arealet. Først da kan det få en faglig forsvarlig vurdering. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Loft - konstruksjonsoppbygging: Konstruksjonsoppbygging Tilkomst bak knevegger er begrenset. Fullverdig inspeksjon av bygningsdelen er ikke mulig. For å danne seg et bilde av tilstanden, bør det gjøres ytterligere undersøkelser.

Innvendige trapper: Trappen har ikke håndløper på begge sider. Trappen har stedvis ulik høyde på opptrinn. Rekkverk vurderes til og ikke være tilstrekkelig festet. Trappen vurderes som bratt, og oppfyller i dagens krav til en sikker trapp. Basert på ovennevnte forhold oppfyller ikke trappen dagens krav.

Loft - skjevhetsmåling: Det er registrert skjevheter på soverom, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 20 mm. Eksakt årsak til skjevhetene er ikke kjent. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker.

Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Konsekvens er usikker restlevetid. Luftingen til avløpssystemet er ikke ført over tak. Luftingen av avløpssystemet er ikke verifisert. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Radon: Det er ikke foretatt radonmåling i boligen. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Annet: Det er ikke montert rekkverk ved luke til kjeller. Tiltak anbefales.

Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Det foreligger kontroll fra el-kontroll med avvik som ikke er dokumentert rettet opp. Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

Vinduer: Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker.

Yttertak helhetsvurdering: Yttertaket er ikke inspisert pga. sikkerhetsmessige forhold/manglende tilkomst. Vurderingen er derfor kun basert på informasjon om yttertakets alder og vurderinger fra bakkeplan med den begrensning dette innebærer. TG2 er valgt for å belyse at yttertaket (med tilhørende komponenter) har en alder og tilstand som tyder på at det bør gjennomføres undersøkelser av taket når forholdene ligger til rette, og at behov for tiltak i fremtiden bør påregnes. Restlevetiden er usikker. Deler av bygningens
yttertak (med tettedetaljer) bærer ikke preg av god håndverksmessig utførelse, med den risiko dette innebærer. Takrenner viser symptomer på høy slitasje. Skade på takfotbeslag. Det mangler stedvis takrenne på boligen. beslag mot vinskibord mangler stedvis. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på taket usikker. Tiltak bør påregnes.

Drenering helhetsvurdering: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men basert på alder er restlevetiden vurdert til å være usikker. Nedløpsrør drenerer ikke takvannet tilstrekkelig vekk fra grunnmuren. Forholdet øker
fuktbelastningen på grunnmuren. Tiltak bør påregnes.

Vann- og avløpsledninger: Boligen har brønnvann. Ingen fremlagt dokumentasjon på vannkvaliteten.

Septiktank: Ukjent alder, og ingen dokumentasjon på materiale, type eller tilstand. Tiltak anbefales.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 22.09.2023. Det bes også om å nøye gå gjennom landbrukstakst vedlagt salgsoppgaven.

Standard

Våtrom - Bad:
Baderom fra ukjent eksakt årstall, (2010 i følge huseier). Flislagt gulv med gulvvarme. Baderomsplater på vegger. Takplater i himling. Gulvstående servantinnredning med skuffer og dører. Servant med ett-greps armatur. Speil med overlys og stikkontakt over servant. Vegghengt møblement ved speil. Dusjkabinett med dusjarmatur. Gulvstående toalett.
Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekksvifte i vegg. Opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken:
Åpen kjøkkenløsning. Innredningen er fra ukjent årstall. Benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk. Frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser. Vegghengt ventilator. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast.

Øvrige rom - 1.etg og entre:
Gulvflater belagt med laminat og fliser. Gulvvarme i entré. Vegg- og himlingsflater i malte tapetserte flater og malt panel. Profilerte innerdører. Naturlig ventilasjon via ventiler.
Varmepumpe samt peisovn i stue. Elektrisk oppvarming.

Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje) - Kjeller:
Underetasjen er uinnredet. Gulvflater belagt med betong. Vegg- og himlingsflater i panel, murpuss, synlig betongstein og lettklinkerblokker. synlig betongstein og lettklinkerblokker. Elektrisk oppvarming.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):
Vannrør av kobber. Hovedstoppekran er plassert i vaskekjeller. Synlige avløpsrør i plast. Stakeluke er plassert kjeller. Varmtvannsbereder på 198L (fra 2010) plassert på vaskekjeller. Varmepumpe i stue.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 22.09.2023.

Oppvarming

Varmepumpe og vedfyrt peis. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Kort gruset adkomst til boligen fra offentlig veg.

Parkering

Parkering på tomt eller i redskapshus/garasje.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Det opplyses fra selger at de to røde rundbuehallene på eiendommen ikke medfølger handelen.

Ansvarlig megler

Espen Richardsen

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Husdyr tillatt
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
 • Turterreng
 • Lademulighet
 • Balansert ventilasjon
 • Livsløpsstandard

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger, ved kjøp til prisantydning: 
2,5 % av kjøpesummen i  dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.15 050,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 17 550,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 49
 • Bruksnr: 16
 • Kommunenr: 5422
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Grønåsveien 473 presentert av Hjem Eiendomsmegling!
Velkommen til Grønåsveien 473 presentert av Hjem Eiendomsmegling!
Inngangsparti med skyvedørsgarderobe
Inngangsparti med skyvedørsgarderobe
Stor stue med mange møbleringsalternativer
Stor stue med mange møbleringsalternativer
Åpen løsning mellom kjøkken og stue
Åpen løsning mellom kjøkken og stue
Ny veranda i 2023 med gode solforhold sommerstid!
Ny veranda i 2023 med gode solforhold sommerstid!
Ekstra takhøyde som gir en fin romfølelse
Ekstra takhøyde som gir en fin romfølelse
God plass til spisestue
God plass til spisestue
Kjøkken
Kjøkken
Flislagt bad
Flislagt bad
Soverommene har god størrelse
Soverommene har god størrelse
Soverom i første etasje har skyvedørsgarderobe
Soverom i første etasje har skyvedørsgarderobe
Bod med luke til kjelleren
Bod med luke til kjelleren
Plantegning første etasje
Plantegning første etasje
Plantegning loft
Plantegning loft
Plantegning kjeller
Plantegning kjeller
Stort gårdstun med mye parkeringsplass
Stort gårdstun med mye parkeringsplass
Redskapshus
Redskapshus
Tidligere har det vært sauedrift på eiendommen
Tidligere har det vært sauedrift på eiendommen
Eget fiskevann på eiendommen!
Eget fiskevann på eiendommen!
Eiendommen strekker helt opp til skoggrensa
Eiendommen strekker helt opp til skoggrensa
Deler av eiendommen ligger mellom Josefvatnet og Grønåsveien
Deler av eiendommen ligger mellom Josefvatnet og Grønåsveien
12 minutter kjøring til Storsteinnes sentrum
12 minutter kjøring til Storsteinnes sentrum
Tomta går omtrent fra skogveien midt i bildet og mot høyre
Tomta går omtrent fra skogveien midt i bildet og mot høyre