Njords veg 35A

← Tilbake til boliger

Njords veg 35A

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 6 290 000

121 m²

4 soverom

INNFLYTTINGSKLART enderekkehus med nærhet til UNN / UiT | 4 soverom |Garasje | Mulighet for hybel

Prisantydning:

kr 6 290 000

Omkostninger:

kr 46 080

Totalpris:

kr 6 336 080

Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Rekkehus

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

117 m²

Bruksareal:

121 m²

Soverom:

4

Rom:

4

Etasje:

2

Byggeår:

2023

Tomt:

1394 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Nytt og moderne rekkehus over 2 etasjer i attraktivt boligområde på Gimle,

Innholdsrik med 4 soverom og hele 3 bad samt stue og kjøkken med moderne uttrykk og ekstra takhøyde helt opp til taket, dette gjelder også bad og soverom i samme etasje. Storformatfliser på alle våtrom og i gang, gulv av vinyl av typen Coretec som er myk og ekstra lyddempende.

Boligene er nylig ferdigstilt og er ikke tatt i bruk, derav får dere lave kjøpsomkostninger (ca kr 46 000).

Utgang til sørvendt terrasse med glassrekkverk. Her nyter dere solen fra tidlig morgen - og tidlig på året.

Parkering i romslig garasje og på sameiets felles oppstillingsplasser / tomt. Uteområdet sør for huset vil bli planert og sådd inn mot sommer 2024. Utbygger plikter å stille 5% garanti ved salget da det er helt nytt.

Beliggenhet

Gangavstand til UNN/UIT. Gangavstand til butikk og andre servicetilbud nede på Stakkevollvegen/Isrenna med blant annet to dagligvarebutikker (Kiwi og Coop Xtra). Kort veg til busstopp, med hyppige avganger til sentrum.
Kort avstand til populære rekreasjonsområder, som lysløypa og det idylliske Langvannet som ligger oppe ved Hansine Hansens veg / Stakkevollan.
Adkomst fra sentrum, følg Stakkevollvegen frem til rundkjøringen ved UNN. Fortsett rett frem. Ta første rundkjøring til venstre opp Gimlevegen. Når du kommer til første kryss, ligger Innkjørselen til huset ligger på venstre side i Njords veg.

Tomt

Felles tomt eid av sameiet. Stor eiendomstomt.
Tomten er plassert i hellende terreng i vestlig retning, litt mot sør. Adkomst rundt eiendommens tomt via terreng og trapper i terreng som opptar eventuelle nivåforskjeller.
Eiendommen blir eid av de 3 boligene, hvor utearealer og bruk vil styres etter vedtekter / avtaler.

Bebyggelse

Området er bebygget med eneboliger, delte boliger og rekkehus.

Byggemåte

Grunnarbeid:
- Ringmurselementer i henhold til tegninger
- Betonggulv med 200+100mm isolasjon, radonsperre.

Bygg Utvendig:
- Bygget leveres snekkerferdig utvendig i samsvar med tegninger med liggende 148 mm kledning grunnet og malt.
- Vinduer/skyvedører leveres av Natre.
- Takrennesystem med nedløp og beslag.
- Det leveres og monteres tak med Mestertekke sort eller lignende.
- Takverk av heltrebjelker, undertak, opplekting for lufting av tak, taktro av OSB og taktekke av papp type Mestertekke. Isolert med 300 + 50mm isolasjon, fuktsperre, lekter og et lag 13mm gipsplate. Synlige luftehatter på tak. Utvendig takrenne og nedløp.

Bygg innvendig:
- Innvendig vegg kles med 13mm gipsplater. samt isolasjon.
- Kjøkkeninnredning med hvitevarer inngår i leveransen. Kjøkken fra kvalitetsleverandøren AUBO med integrerte hvitevarer av god kvalitet.
- Baderomsinnredning fra AUBO.
- Vegger sparkles, grunnes og males med 2 strøk maling.
- Alle innerdørene i huset leveres i typen Swedoor + Karm med integrert dempelist som øker den eksklusive følelsen og demper lydgjennomtrengning.
- Komplett innregulert ventilasjonsanlegg leveres av FLEX-IT
- Innvendige trapper leveres med eiketrinn.
- Etasjeskille av I-bjelker, delvis isolert og 22 mm bord, Hunton Silencio 12mm, 6mm plate, COREtec vinylgulv, vindfang med flis på gulv (våtrom med fliser). Himlinger med lekter og 13mm standard malt gips. Listefri overgang tak vegg.

Soverommene levert med:
Gulv leveres med COREtec vinylgulv og hvite gulvlister.
Vegger leveres gipset, sparklet og malt.
Tak leveres gipset, sparklet, listefritt og malt i hvit farge.
Det leveres Swedoor innerdør i hvitt NCS 0502Y med hvite lister.

Utdrag av det elektriske:
- LED downlights med dimming fordelt på stue, kjøkken, gang areal, bad/vaskerom og terrasse med tak.
- Garasje og bod(er) leveres med LED taklys.
- DCL uttak for pendel ved spiseplass. (kan flyttes av kjøper etter ønske).
- Gulvvarme med elektronisk termostat på alle bad og i ytterganger. Gulvvarme på andre gulv kan avtales med elektriker og installeres før overlevering.
- Opplegg for TV uttak på Stue(r). (legges opp til fibernett)
- Stikkontakter, brytere og dimmere leveres i sort utførelse.
- Sikringsskap leveres med svakstrømsfelt.
- Utelys med astrour funksjon ved ytterdør.
- Fasadelys utføres i LED

Standard

God nybyggstandard, levert iht. gjeldende tekniske forskrifter (TEK17).

Storformatfliser på begge bad og vaskerommet. Innredning fra Aubo.

* Kjøkkeninnredning og hvitevarer inngår i leveransen. Kjøkkenleverandør er AUBO og integrerte hvitevarer fra kvalitetsmerke.
* Moderne gulv av typen Coretec
* God belysning med LED spotskinner med dimming fordelt på stue, kjøkken, gang areal, bad/vaskerom og terrasse med tak.
* Gulvvarme med elektronisk termostat på alle bad og i ytterganger.
* Trapp med eiketrinn og hvite/sorte vanger og glassrekkverk på toppen.
* Listefrie overganger fra vegg til tak samt i vindusposter.
* Boligen er malt opp i moderne og fine farger

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad, vaskerom og gang. Varme i øvrige gulv kan kjøpes som tilvalg gjennom elektriker.

Adkomst

God adkomst fra offentlig vei

Parkering

Én fast plass i garasjen. Parkering for øvrig på sameiets felles adkomst/tomt.

Boligselgersforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring pga vilkår og at selger er AS.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Adgang utleie

Utleie/ fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt.
Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn
sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon. (Det er ikke vedtatt noe i dette sameiet pt.).

Dersom det ønskes utleie av hybel i dette huset så bør det avtales en liten ombygging av rommene mot sør. Rommene bør slås sammen slik at begge rom blir en del av eventuelt utleie.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc.
Den er ikke målbar, avvik og feil kan forekomme.
Trebaserte materialer påvirkes av fuktighet og uttørking, og det kan oppstå sprekker i materialene på grunn av denne bevegelsen. Selger er ikke forpliktet til å utbedre disse med mindre de er større enn 5mm i bredde.
Boligen er kun byggevasket, og ytterligere rengjøring må påregnes.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Husdyr tillatt
 • Kabel-TV
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng
 • Lademulighet
 • Balansert ventilasjon

Omkostninger

Dokumentavgift til staten, 2,5% av andel tomteverdi fordelt på kvm.
Gebyr for tinglysning av skjøte: Kr 585,-.
Gebyr for tinglysing av pantedokument: Kr 585,-.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 124
 • Bruksnr: 14
 • Seksjonsnr: 1
 • Kommunenr: 5401
Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Enerekkehus bygget i 2023 - Innflyttingsklart
Enerekkehus bygget i 2023 - Innflyttingsklart
Romslig oppholdsrom med ekstra takhøyde. Fine materialer og store vinduer mot sør
Romslig oppholdsrom med ekstra takhøyde. Fine materialer og store vinduer mot sør
Vinduer både mot sør og vest
Vinduer både mot sør og vest
Kjøkkeninnredning fra Aubo fra Montèr.
Kjøkkeninnredning fra Aubo fra Montèr.
Integrerte hvitevarer og et helt nytt ubrukt kjøkken
Integrerte hvitevarer og et helt nytt ubrukt kjøkken
Storformatfliser på alle bad. Varmekabler på gulv.
Storformatfliser på alle bad. Varmekabler på gulv.
Bad 2. etasje
Bad 2. etasje
Soverom 1 av 4 i bygget. Dette rommet kan bli en del av en hybel om ønskelig.
Soverom 1 av 4 i bygget. Dette rommet kan bli en del av en hybel om ønskelig.
Badet i tilknytning til tiltenkt hybeldel
Badet i tilknytning til tiltenkt hybeldel
Stor hall og mellomgang
Stor hall og mellomgang
Soverom øverste etasje
Soverom øverste etasje
Soverom 2 av 4 - dette rommet er i 1. etasje
Soverom 2 av 4 - dette rommet er i 1. etasje
Ny trapp med eiketrinn
Ny trapp med eiketrinn
Utsikt mot sør. Godt med lystilgang fra tidlig på året. Solen henger til ut på kvelden på terrassen
Utsikt mot sør. Godt med lystilgang fra tidlig på året. Solen henger til ut på kvelden på terrassen
Utsikt også mot Tromsdalstinden og Sundet
Utsikt også mot Tromsdalstinden og Sundet
Rekkehusene sett fra Gimlevegen
Rekkehusene sett fra Gimlevegen
Huset ligger på enden i rekken
Huset ligger på enden i rekken
Utearealer sør for huset
Utearealer sør for huset
Gang med gulvvarme og god plass til montering av eventuelt garderobeskap mv.
Gang med gulvvarme og god plass til montering av eventuelt garderobeskap mv.