Vengsøyvegen 4

← Tilbake til boliger

Vengsøyvegen 4

Tromsdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 4 990 000

157 m²

5 soverom

Sentralt beliggende enebolig på romslig og solrik tomt!

Prisantydning:

kr 4 990 000

Omkostninger:

kr 141 040

Totalpris:

kr 5 131 040

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Mandag 17. juni 18:00–18:45

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

127 m²

Internt bruksareal:

142 m² (BRA-i)

Bruksareal:

157 m²

Eksternt bruksareal:

15 m² (BRA-e)

Balkong/Terrasse:

20 m² (TBA)

Soverom:

5

Rom:

6

Byggeår:

1962

Energimerking:

G

Tomt:

797 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 308 317

Kort om eiendommen

Unik mulighet i fantastiske Tromsdalen!

Eldre funkis inspirert enebolig, sentralt beliggende på en romslig og solrik tomt på nesten 800 kvm. Boligen er innholdsrik med 2 fulle etasjer, et halvplan og en kjeller. I tillegg er det en frittstående garasje. God planløsning med 4 (3) soverom i 1. etasje og en romslig stue med delvis åpent til kjøkken i 2. etasje. Se også planillustrasjoner!

Tomten er frodig med fine busker og stor plen. Solrik plasser med fin solgang stort sett hele døgnet på sommeren. Gangavstand til skoler, barnehage, butikk, bussholdeplass og ikke minst - sentrum.

Boligen har varierende standard og trenger litt oppgraderinger, men gir et svært godt inntrykk vedlikeholdsmessig.
Boligen har hatt en eier helt siden var nytt.

Velkommen til hyggelig visning!

Beliggenhet

Eiendom med flott beliggenhet i rolig gate, sentralt i Tromsdalen. Her har man det meste i kort gangavstand. Boligen har svært gode solforhold. Gangavstand til Tromsdalen barneskole, ungdomsskole, Tromsdalen VGS og
barnehage. Kort veg til butikk. Gangavstand til sentrum, med kun 5 minutter til bruhodet. Svært gode bussforbindelser i umiddelbar nærhet.

Innhold

2. etasje: Entre, 2 ganger, soverom, kjøkken stue og bod.
1. etasje: 4 soverom, gang, vaskerom/bad og WC.
Kjeller: 3 boder og krypkjeller.

Frittstående garasje.

Tomt

Flott og svakt skrånende tomt vendt nordlig. Nydelige solforhold. Opparbeidet med brostein, diverse beplantninger, plenareal og biloppstillingsplass.

Bebyggelse

Veletablert boligområde med hovedsakelig småhusbebyggelse.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1961. Grunnmur av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av
trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig
tekket med shingel. Entrédør med glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Peisovn i stue. Øvrig oppvarming med
elektrisitet. Naturlig ventilasjon

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 0 %.

TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 49 %.
Våtrom - vaskerom/bad: Helhetsvurdering.
Kjøkken: Ventilasjon, vannrør, overflater himling, avløpsrør.
Toalettrom: Vannrør, overflater vegger, overflater gulv, avløpsrør.
Øvrige rom: Overflater vegger, overflater gulv, annet.
Rom under terreng: Helhetsvurdering.
Loft uinnredet / råloft: Overflater vegger/undertak, kontroll av diffusjonssperrer.
Ildsteder og skorstein.
Innvendige trapper.
Etasjeskiller 2. etasje: Skjevhetsmåling.
Tekniske anlegg / VVS: Varmtvannsbereder. Vannrør. Avløpsrør.
Radon.
Elektriske anlegg: Forenklet vurdering.
Yttervegger inkl. konstruksjon.
Vinduer.
Dører.
Yttertak: Helhetsvurdering.
Begge terrasser/balkonger.
Drenering: Helhetsvurdering.
Vann- og avløpsledninger.
Garasjen.

TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 46 %. Se tilstandsrapport.

TGIU Ikke undersøkt - 5 %.

Standard

Boligen har varierende standard med enkelte oppgraderinger i årenes løp. Se komplett tilstandsrapport med rom beskrivelser som ligger vedlagt komplett salgsoppgave.

Oppvarming

Elektrisk og fast brensel (vedfyring).

Adkomst

Adkomst fra Vengsøyvegen som er offentlig veg.

Parkering

God parkering på tomten. Frittstående garasje.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.
Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven). All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport, selgers egenerklæring, grunnkart, reguleringsplankart, side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Meglers kommentar til boligens planløsning og byggetegninger:
Ene soverom i boligens 1. etasje er tegnet som bod. Det foreligger ikke dokumentasjon på at det er søkt om bruksendring. Det foreligger ikke tegninger av kjelleretasje, det er derfor usikkerhet til om denne er godkjent. Se tegninger vedlagt komplett salgsoppgave.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger, ved kjøp til prisantydning: 
2,5 % av kjøpesummen i  dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 500,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 500,- pr. pant. Attestasjonsgebyr, kr. 240,-. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr. 15 050,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 17 550,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 17
 • Bruksnr: 533
 • Kommunenr: 5501
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Mandag 17. juni 18:00–18:45

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Vengsøyvegen 4!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Vengsøyvegen 4!
Romslig stue med nydelig utsikt og vinduer mot vest og nord.
Romslig stue med nydelig utsikt og vinduer mot vest og nord.
Flott stuedel for spisegruppen. Utgang til balkong mot nord.
Flott stuedel for spisegruppen. Utgang til balkong mot nord.
Sentralt plassert vedovn.
Sentralt plassert vedovn.
Store vindusflater.
Store vindusflater.
Spennende parkett gulv.
Spennende parkett gulv.
Kjøkken.
Kjøkken.
Det er plass på kjøkkenet til en liten spisekrok.
Det er plass på kjøkkenet til en liten spisekrok.
Planillustrasjon av 2. etasje.
Planillustrasjon av 2. etasje.
Planillustrasjon av 1. etasje.
Planillustrasjon av 1. etasje.
Planillustrasjon av kjelleretasje.
Planillustrasjon av kjelleretasje.
Eiendommen er frodig med en flott og svakt skrånende tomt mot nord. Svært gode sol- og lysforhold!
Eiendommen er frodig med en flott og svakt skrånende tomt mot nord. Svært gode sol- og lysforhold!
Adkomst.
Adkomst.
Trapp opp til romslig terrasse og inngangsparti.
Trapp opp til romslig terrasse og inngangsparti.
En flott terrasse mot vest og sør.
En flott terrasse mot vest og sør.
Balkong mot nord med flott ettermiddags- og kveldssol.
Balkong mot nord med flott ettermiddags- og kveldssol.
Soverom / ekstra stue i 2. etasje.
Soverom / ekstra stue i 2. etasje.
Entre og mellomgang i mellomplan mellom 1. og 2. etasje.
Entre og mellomgang i mellomplan mellom 1. og 2. etasje.
Soverom 1. etasje.
Soverom 1. etasje.
Disponibelt rom / innredet rom i 1. etasje.
Disponibelt rom / innredet rom i 1. etasje.
Soverom 1. etasje.
Soverom 1. etasje.
Soverom 1. etasje.
Soverom 1. etasje.
Badrom 1. etasje.
Badrom 1. etasje.
Toalett i 1. etasje.
Toalett i 1. etasje.
Vaskerom / teknisk rom.
Vaskerom / teknisk rom.
Boligen har god bodplass.
Boligen har god bodplass.
Kjellerbod.
Kjellerbod.