Ullsfjordveien 2122

← Tilbake til boliger

Ullsfjordveien 2122

SVENSBY

Se i kart

Prisantydning:

kr 1 990 000

118 m²

3 soverom

Innholdsrik og koselig fritidseiendom med anneks og lysthus - utsikt. Innlagt vann og strøm.

Prisantydning:

kr 1 990 000

Omkostninger:

kr 63 300

Totalpris:

kr 2 053 300

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eiet

Primærrom:

97 m²

Bruksareal:

118 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

1

Byggeår:

1973

Tomt:

1060.4 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Velkommen til Jægervatn i Lyngen.
Romslig fritidseiendom med usjenert beliggenhet uten innsyn fra, eller til naboer.
Kjørevei helt frem. Gode sol- og lysforhold.
Ca. 65 km fra Tromsø sentrum (inkl. ferge fra Breivikeidet til Svensby).
Eiendommen ligger på oversiden av vegen med utsikt mot Jægervatnet og Lyngsalpene.
Fine turområder sommer og vinter.
Hytta er opprinnelig fra 1973, men er påbygd 2005 med 3 soverom og bad/wc.
Anneks med badstu og lysthus.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige omgivelser ved Jægervatnet i Lyngen Kommune. Gode sol- og lysforhold. Ca. 65 km fra Tromsø sentrum inkl. ferge fra Breivikeidet til Svensby. Rundt 1,5 - 2 timer kjøring inkl. ferge fra Tromsø sentrum. Eiendommen ligger på oversiden av vegen med utsikt mot vannet og Lyngsalpene.

Tomt

Eiet tomt. Skrånende tomt som ligger i god avstand fra hovedvegen - ovenfor veien. Det er fin utsikt mot vannet og fjelltinder på andre siden av vannet. Gode sol- og lysforhold på eiendommen.

Byggemåte

Hytta står på påler (søyleblokk)
Tradisjonelt bindingsverk.
Tekket med liggende trekledning.
Taket er tekket med metallplater.
Stue/kjøkken er i opprinnelig hytte som er bygget i 1973.
Bad og soverom er i tilbygg fra 2005.

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig):
Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Kostnadsestimat: Under 10 000
Innvendig - gulv:
Tegn til setnings skader i boligen. Synlig i stue del samt ved funksjonstest av enkelte innerdører.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000
Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er ikke montert rekkverk.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav
Kostnadsestimat: Under 10 000
Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt:
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet. Badet mangler sluk.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.)
Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Nedløp og beslag - Det mangler snøfangere
Veggkonstruksjon - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Takkonstruksjon/Loft - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Balkonger, terrasser - Rekkverket er for lavt og åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Radon - ikke foretatt målinger/ikke radonsperre.
Innvendige dører - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Overflater Gulv - Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Grunnmur og fundamenter - Eier informerer om bevegelser i grunn pga leire. Dette fører til bevegelse i boligens konstruksjon.
Utvendige vann- og avløpsledninger - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
Det er ikke søkt om utslippstillatelse ifm etablering av septiktank.

TG2 Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Kjøkken - Overflater og innredning:
Det er påvist fuktskjolder i overflater.
Dryppmerker fra røropplegg i benkeskap

Se tilstandsrapport for TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget).
TGIU Ikke undersøkt

Standard

Innvendige veggoverflater hovedsaklig av trepaneler.
Bad har flislagt gulv og trepanel på vegger.
Hovedsaklig trepanel i himlinger.
Tregulv i oppholdsrom. Golvfliser i vindfang og bad.
Lecapipe og vedovn i stue.
Gulvvarme i entré.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Fra Tromsø: kjør til Breivikeidet og ta ferga til Svensby. Kjør av ferga og ta til venstre på Ullsfjordveien. Følg Ullsfjordveien ca 10,5 km. Eiendommen ligger på venstre side av vegen.
Privat opparbeidet kjøreveg helt frem til hytta. Det er ikke tinglyst adkomstrett.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen «som den er».

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Fasiliteter

 • Vann
 • Strøm
 • Turterreng
 • Bilvei
 • Utsikt
 • Hage
 • Rolig
 • Barnevennlig
 • Balkong
 • Peis/ildsted

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 500,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 500,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr. 12 550,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 118
 • Bruksnr: 48
 • Kommunenr: 5536
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Lyngen og Jægervatn - Innholdsrik og koselig hytte med anneks og lysthus i landlige omgivelser.
Velkommen til Lyngen og Jægervatn - Innholdsrik og koselig hytte med anneks og lysthus i landlige omgivelser.
Innholdsrik og koselig hytte med anneks og lysthus.
Innholdsrik og koselig hytte med anneks og lysthus.
Utsikt over Jægervatnet mot Lyngsalpene.
Utsikt over Jægervatnet mot Lyngsalpene.
Stuen og kjøkkenet i eldste del av hytta.
Stuen og kjøkkenet i eldste del av hytta.
Koselig stue med flere soner
Koselig stue med flere soner
Åpning til stuen - utgang til veranda.
Åpning til stuen - utgang til veranda.
Dør til entré og bod
Dør til entré og bod
Utgang til veranda fra stuen
Utgang til veranda fra stuen
Karnapp med utsikt mot mektige tinder
Karnapp med utsikt mot mektige tinder
Vedfyring dekker oppvarming for hele stuen og kjøkkenet.
Vedfyring dekker oppvarming for hele stuen og kjøkkenet.
Kjøkken og koselig spiseplass.
Kjøkken og koselig spiseplass.
Innholdsrikt kjøkken med integrerte hvitevarer.
Innholdsrikt kjøkken med integrerte hvitevarer.
Spiskammers/bod ved inngangen til stuen
Spiskammers/bod ved inngangen til stuen
Inngangspartiet i den nye delen av hytta - mellom stuen og soverommene.
Inngangspartiet i den nye delen av hytta - mellom stuen og soverommene.
Entré mot soveromsgangen
Entré mot soveromsgangen
Flislagt bad
Flislagt bad
Soverom (1) med god plass til dobbeltseng
Soverom (1) med god plass til dobbeltseng
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Soveromsgang med trapp til loftet.
Soveromsgang med trapp til loftet.
Lav takhøyde på loftet - men god soveplass
Lav takhøyde på loftet - men god soveplass
Solrik veranda med utgang fra stuen.
Solrik veranda med utgang fra stuen.
Lysthus i hagen
Lysthus i hagen
Terrasser foran inngang til hytta og annekset
Terrasser foran inngang til hytta og annekset
Anneks med badstu og stuerom
Anneks med badstu og stuerom
Oppholdsrom i annekset.
Oppholdsrom i annekset.
Badstu i annekset
Badstu i annekset
Ullsfjordveien og Jægervatnet - god avstand til vegen
Ullsfjordveien og Jægervatnet - god avstand til vegen
Ullsfjorden i bakgrunnen
Ullsfjorden i bakgrunnen
Plantegning - ikke nøyaktige mål
Plantegning - ikke nøyaktige mål
Skispor i Lyngen (selgers bilder).
Skispor i Lyngen (selgers bilder).
Skispor i Lyngen (selgers bilder).
Skispor i Lyngen (selgers bilder).
Skispor i mektige omgivelser (selgers bilder).
Skispor i mektige omgivelser (selgers bilder).
Skispor i Lyngen (selgers bilder).
Skispor i Lyngen (selgers bilder).
Skispor i Lyngen - lysløype (selgers bilder).
Skispor i Lyngen - lysløype (selgers bilder).